Publicaties

Landschappelijke inpassing Vrieshuis Steenderen

🌳 Landschappelijke inpassing 🌳
Aviko heeft in samenwerking met Gemeente Bronckhorst, Steenderens Belang en Het Steenders Landschap vervolgstappen gezet in het versterken en verbeteren van de
landschappelijke inpassing van het nieuwe vrieshuis. Begin december is symbolisch door het Management Team van Aviko en Het Steenders Landschap een boom geplant om deze
mijlpaal extra aandacht te geven.

Langs de Doctor A. Ariënsstraat zijn ter hoogte van het hoofdkantoor van Aviko 12 extra
linden geplant om de laanstructuur te herstellen. Langs het vrieshuis zijn 20 grotere eiken geplant om de bosschage te versterken. Daarnaast zijn tientallen bomen aangeplant vanaf de rotonde L. Dolfingweg richting Baak en aan de Covikseweg.

Doel van deze aanplant is het nieuwe vrieshuis meer aan het zicht te onttrekken. In goed overleg met betrokken partijen zijn deze stappen gezet. Gezamenlijk blijven we kijken naar nieuwe mogelijkheden ter verbetering van het landschap.

Mocht u als omwonende van Aviko Steenderen hierover ideeën hebben, neemt u dan contact op met Het Steenders Landschap of Steenderens Belang via info@hetsteenderslandschap.nl. U kunt ook, als u zicht hebt op het vrieshuis van Aviko, onder bepaalde voorwaarden een boom krijgen van Aviko. Het Steenders Landschap zal dit toetsen en verder begeleiden.

Mocht u meer informatie wensen ten aanzien van dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen via milieu@aviko.nl.

📸: De heren Frans Peelen en Harry Sesink van Het Steenders Landschap en enkele MT leden Aviko Steenderen samen bij een van de zojuist geplante bomen.