Het Steenders Landschap…..Extra zomerwerkavond op maandag 2 augustus a.s.

Best lid van Het Steenders Landschap, Onze zomerwerkavond op 14 juli j.l. is helaas letterlijk ‘in het water gevallen‘. Gelukkig konden we daarna onder dak barbecuen, en dat maakte de avond toch weer goed. Zie ook de foto’s op onze website via: http://www.hetsteenderslandschap.nl/natte-zomerwerkavond-en-bbq/ Om toch nog een fijne werkavond te …