Dorpscentrum

Inleiding over werkgroep dorpscentrum
Het bestuur heeft besloten om dit najaar dit onderwerp in samenwerking met aanwonenden verder uit te werken

en te beginnen met een discussieavond.

Verslag overleg marktplein 19-06-2012