Privacy verklaring

Steenderens Belang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://steenderensbelang.nl

Esdoornstraat 9, 7221 GA, Steenderen

info@steenderensbelang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Steenderens Belang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

Woonadres

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Steenderens Belang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief, aankondiging filmavond en/of uitnodiging ledenvergadering

Geautomatiseerde besluitvorming
Steenderens Belang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steenderens Belang) tussen zit.

Steenderens Belang gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steenderens Belang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat U (betalend) lid bent van onze vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Steenderens Belang verstrekt geen gegevens aan derden!
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken zijn slechts ter verbetering van het website gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen,

verwijderen met gevolg dat Uw lidmaatschap stopt!

U kunt een verzoek, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming

of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steenderensbelang.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Steenderens Belang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,

neem dan contact op via info@steenderensbelang.nl.

Steenderens Belang heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Bijgevoegd hier andere maatregelen die we genomen hebben]
1- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
2- SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.