Dorpsplan

Inleiding over werkgroep dorpsplan
Inmiddels is deze werkgroep al druk aan de gang. Middels een, inmiddels gevormde beleidswerkgroep, samengesteld uit inwoners van Steenderen en enkel bestuursleden,

wordt er hard gewerkt aan de vorming van een dorpsvisie.

Uitslag dorps enquête 2009

uitslag enquete

33