Author Archive Bronckhorstwest

Maak kennis met onze nieuwe gebiedsambtenaren

Maak kennis met onze nieuwe gebiedsambtenaren

Wellicht heeft u onze gebiedsambtenaren wel eens ontmoet.

Zij zijn een schakel in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

 Zij kunnen u als sparringpartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden etc.

Zo zijn we graag betrokken, dragen een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen we die natuurlijk.

Dus…durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

  • Hebt u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken?
  • Hebt u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
  • Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken

Voor  Steenderen e.o.

Gebiedsambtenaar Herman de Groot die in de gebieden Noord (Vorden e.o.) en West (Steenderen e.o.) werkte, is met deze werkzaamheden gestopt en zijn opvolgster start vanaf 1 augustus. Dit is Patrice Zweers . Patrice Zweers vormt samen met Arie Vries ons nieuwe gebiedsambtenarenduo in Steenderen, Baak, Bronkhorst,

Toldijk, Rha en Olburgen.

Arie Vries:

Tel. (0575) 75 03 43 of 06 13 25 19 54
E-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Patrice Zweers

Tel. (0575) 75 05 20 of 06 20 24 67 54
E-mail: p.zweers@bronckhorst.nl

Verslag 4 juli: keuzeavond werken aan het Dorpsplan

Verslag 4 juli: keuzeavond werken aan het Dorpsplan

Steenderen wil een dorp worden dat uitnodigt langzaam te rijden.

Met mooie ruime pleinen die beide kerken en andere mooie gebouwen laten stralen.

Het historische centrum faciliteert (onverwachtse) ontmoetingen.

Deze ambitie uit het Steenderense Wensenboek vertalen we naar een Dorpsplan.

Het Dorpsplan nadert zijn voltooiing. Een groep van bewoners en gemeente wordt door Goudappel Coffeng en 2 kunstenaars ondersteund bij het maken van dit plan.

Alle dorpsbewoners konden op 21 mei (presentatie | verslag) en 4 juli mee vormgeven.

Op 4 juli presenteerde Marco Aarsen (Goudappel Coffeng) een nadere uitwerking.

Ter plekke beoordeelden we deze en keken we welke deelprojecten prioriteit hebben (presentatie | verslag).

Na deze avond wordt het Dorpsplan definitief gemaakt.

Voor realisatie is geld en verdere uitwerking nodig.

De eerste stap die volgt, is het opknippen van het plan in behapbare stappen en zicht krijgen op financiering hiervan.

In oktober komen we terug met het definitieve plan en laten we zien waar we staan.

Succesvolle donateursactie voor Zwembad Steenderen

Succesvolle donateursactie voor Zwembad Steenderen

De donateursactie voor het Burg. Kruijffbad in Steenderen is een zeer geslaagde actie geworden; zo’n 200 nieuwe donateurs hebben zich aangemeld. Ruim 30 vrijwilligers zijn hiervoor in Steenderen en omliggende dorpen in de maand mei langs de deuren geweest. “Het was geen straf, ik heb zoveel positieve reacties gehad aan de deuren, mooi om te ervaren”, aldus een enthousiaste vrijwilliger.

Ruime openingstijden

Het zwembad heeft vijf jaar geleden ook al 700 donateurs binnengehaald en heeft nu dus in totaal 900 gezinnen die het zwembad ondersteunen met tien euro of meer is; een geweldige jaarlijkse buffer! Deze donateurs zorgen er bijvoorbeeld voor dat het zwembad ruime openingstijden kan aanhouden; het buitenbad sluit namelijk nooit tussen de middag zoals veel andere zwembaden. Vooral veel jonge gezinnen komen daardoor geregeld een hele dag naar het zwembad, zeker de combinatie met het bijzonder warme zwemwater maakt dit aantrekkelijk.

Stabiliteit voor de toekomst    

De donateursactie is gehouden naar aanleiding van de subsidiestop van de gemeente, een jaarlijks bedrag van 37.500 euro. Bestuurslid en organisator van de actie Nicole Koekkoek: “Wij wisten dat dit zou komen. Het gaat ook zeker niet slecht met ons zwembad, we draaien goed maar dit willen we vooral zo houden tot in de verre toekomst. De donateursactie is vooral opgezet om stabiliteit in de inkomsten te realiseren voor een langere periode zodat we minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het weer of de gemeente. Ook komen er nog grote, noodzakelijke uitgaven aan qua onderhoud. Zolang al die geweldige vrijwilligers zich blijven inzetten voor ons prachtige zwembad blijven we nog jaren open!”

Donateur worden kan nog steeds, haal een formulier op het zwembad of download het op de website. Meer info: www.zwembadsteenderen.nl

I

Onthulling burgemeesters Plantenplein in Steenderen

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten het voormalige schoolplein aan de Koningin Wilhelminastraat in Steenderen de naam Burgemeesters Plantenplein te geven.

Deze naam verwijst naar de oud- burgemeester(s) Planten van de vroegere gemeente Steenderen.

Burgemeester Besselink heeft op 8 juni het naambordje onthuld.

De naam verwijst naar de burgemeesters (vader en zoon) van de voormalige gemeente Steenderen: E.G. Planten (1820 tot 1871) en C.D.G. Planten (1871 – 1910).

De Stichting Welzijn Steenderen en de Historische Vereniging Steenderen hebben om deze naamgeving verzocht vanwege de verdiensten die de burgemeesters hebben gehad voor de gemeente Steenderen en haar inwoners.

Dorpshuis en ontmoetingsruimte
In het voormalige schoolgebouw in Steenderen wordt door de Stichting Welzijn Steenderen een dorpshuis gerealiseerd.

Het gebouw heeft de hoofdingang aan de Dr. Alfons Ariënsstraat 4. Door de verbouwing van het gebouw tot dorpshuis wordt de hoofdingang verplaatst naar de Koningin Wilhelminastraat.

Het voormalige schoolplein dat nog geen naam had, wordt op termijn ingericht als gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

HSL Nieuwsbrief juni 2019

HSL nieuwsbrief juni 2019