Welkom

Het Steenderens Belang stelt zich ten doel om de leefbaarheid in ons dorp op een zo goed mogelijk peil te houden of te brengen. Daartoe zal zij indien nodig overleg treden met de gemeente en andere instellingen en proberen de inwoners van Steenderen te enthousiasmeren om samen de kar te trekken.

Historie

 

 

 

 

 

De namen Steenderen en Bronkhorst worden voor het eerst genoemd rond het jaar 1000. Het dorp Steenderen ontstond op een oeverwal van de IJssel en is gelegen in een uitgestrekt weidegebied. Dat het water het gebied nog wel eens teisterde, is te zien aan de oude boerderijen, die op hoogten, een soort terpen zijn gebouwd. Voor meer informatie neem eens een kijkje op de website van de Historische vereniging.

Tot 2005 was Steenderen een zelfstandige gemeente, maar door een gemeentelijke herindeling werd Steenderen in dit jaar samengevoegd met de buurgemeenten Hummelo en Keppel, Vorden, Zelhem en Hengelo tot de gemeente Bronckhorst.

 

 

 

 

 

Het gemeentehuis staat in Hengelo GLD.

Even buiten het dorp staat langs de Spaensweertweg de Bronkhorster Molen, een korenmolen uit 1844.