Uitnodiging Klootschiet toernooi

Uitnodiging Klootschiet toernooi

Verbouwing van de Kei

Elektrisch Rijden Ervaring: 23 maart, 30 maart en 6 april Gemeente Bronckhorst brengt elektrisch rijden naar inwoners toe

Elektrisch Rijden Ervaring op 23 maart 30 maart en 6 april

Tijdelijke verhuizing sociaal team West

Tijdelijke verhuizing sociaal team West

Vanaf 11 maart verhuist het sociaal team West tijdelijk naar De Bongerd 1 in Steenderen, vanwege een verbouwing in De Kei.

Naar verwachting zit het sociaal team vanaf oktober 2019 weer in De Kei.

Doe mee aan het WIK beachvo-HO-HO-HO-lleybaltoernooi 2019!

Doe mee aan het WIK beachvo-HO-HO-HO-lleybaltoernooi 2019!

Hé Beacher!

Wil jij met jouw team pieken op de velden, samen de sterren van de hemel spelen en de show stelen als reddende engelen?

Dat kan! Trek je foute kersttrui aan, glij het veld in en probeer de jingleballs in de lucht te houden.

Het WIK beachvo-HO-HO-HO-lleybaltoernooi 2019 wordt gehouden op vrijdag 7 juni,

zaterdag 8 juni en zondag 9 juni in de Rouwenhorst-Arena aan de Landlustweg in Steenderen.

Schrijf je in!
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website.

De omvang van het toernooi is beperkt, dus schrijf je snel in.

Let op: je staat pas definitief ingeschreven als je het inschrijfgeld hebt voldaan én van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Zorg er dus voor dat je op tijd betaald!

Het laatste nieuws!
Blijf op de hoogte van het laatste WIK beachnieuws via de website en volg ons via Facebook.

Met sportieve groet,
De WIK beachcommissie – Herbert, Carla, Henk, Anne, Jeffrey, Simone, René, Jasper en Marieke

Elke donderdag een wandeling vanaf 14.00 uur

Het Steenders Landschap gaat voor de Patrijs

Het Steenders Landschap gaat voor de Patrijs def

Inwoner scheidt afval zo goed dat Bronckhorst een half miljoen euro tekort komt

Bronckhorst werkt sinds 2013 met het diftarsysteem.

Burgers betalen een vastrecht en betalen daarnaast per keer dat ze de groene (gft) of grijze (restafval) container aan de weg zetten.

De tarieven voor het legen van een grijze container variëren van 6,66 tot 20 euro per keer, afhankelijk van de grootte van de container.

Wie goed afval scheidt, heeft minder restafval en hoeft de grijze container dus minder vaak langs de weg te zetten.

Burgers zijn zich daar goed van doordrongen, zo blijkt.

Een gemiddeld huishouden in Bronckhorst zet nog maar vier keer per jaar de grijze bak aan de weg.

De gemeente had gerekend op zeven keer per jaar.

Reserve

Hierdoor ontstaat er in 2018 naar verwachting een tekort van 510.000 euro op de afvalinzameling.

Om het gat te dichten wordt onder meer drie ton uit de algemene reserve gehaald.

De gemeente streeft er naar de afvalinzameling kostendekkend te doen.

,,We gaan de tarieven dit jaar niet verhogen, en in 2019 ook niet”, zegt wethouder Willem Buunk (VVD) van financiën.

,,Dat betekent wel dat we in 2019 naar verwachting weer een half miljoen tekort komen.

Uiteindelijk moet er dus wel iets gebeuren.

Daarover gaan we met de burger in gesprek.

Een mogelijkheid is om te stoppen met het inzamelen van restafval.

Dan moet de burger zijn afval zelf naar een verzamelcontainer brengen.”

Verslag dorpslabateliers

Terugblik dorpslabateliers

Maak kennis met onze nieuwe gebiedsambtenaren

Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven te ontwikkelen. Een aantal van onze medewerkers, we noemen hen gebiedsambtenaren, heeft daarom als extra taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, vervullen wij die natuurlijk.

Gebiedsambtenaren werken in duo’s verdeeld over vijf gebieden. Voor het gebied Bronckhorst West (Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha) zijn uw gebiedsambtenaren:

Herman de Groot en Arie Vries

Steenderen Vitaal

artikel 8ste steen definitief

Sociaal team in Steenderen

Sociale teams in Bronckhorst

Velen van ons redden zich prima. Maar wat als u wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als u te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking, uw baan verliest of schulden hebt. Soms heeft u even geen oplossing voor uw zorgen. U kunt dan terecht bij het sociaal team (van de gemeente) bij u in de buurt.

Sociaal team in Steenderen

In totaal werkt de gemeente Bronckhorst met vijf sociale teams.

Het dichtstbijzijnde sociaal team voor inwoners van Steenderen en omgeving is team Bronckhorst West, aan de

Dr. A. Ariënsstraat 4 (De Kei) in Steenderen.

Dit team is het aanspreekpunt voor mensen uit Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha.

U kunt er zelf aankloppen of naar doorverwezen worden door bijvoorbeeld uw huisarts.

Wat kan het sociaal team voor u betekenen?
Bij het sociaal team in uw buurt kunt u terecht met al uw vragen over ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en werk.

De consulenten van het team helpen u bij het zoeken naar praktische oplossingen.

Dat doen ze samen met u, met mensen uit uw directe omgeving en eventueel met vrijwilligers en andere organisaties bij u in de buurt.

Als het nodig is, schakelen ze natuurlijk specialistische zorg of hulpmiddelen in.

Bereikbaarheid
Telefonisch zijn de sociale teams elke dag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur,

via tel. (0575) 75 02 50. E-mail: info@bronckhorst.nl.

Een overzicht van alle teams en hun inloopuren vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams.

Volg de Steenderense kermis via Flickr

Volg de Steenderense kermis via Flickr

Volg de Steenderense kermis via deze link

img_5862

Ga wandelen in Baak, de Helmichroutes zijn prachtig

In samenwerking met enkele inwoners van Baak heeft Baaks Belang drie wandelroutes aangelegd. De wandelroutes zijn van verschillende lengte en lopen door zeer afwisselende landerijen. Alle grondeigenaren hebben erg positief meegewerkt om hun gronden beschikbaar te stellen voor de wandelaars. De kosten van aanleg van de routes zijn mede betaald door de gemeente Bronckhorst.

De drie wandelroutes gaan over het grondgebied van meerdere eigenaren. Het grootste deel van de routes gaat over de gronden van de familie Helmich. Om dit in de herinnering te houden heeft Baaks Belang af kunnen spreken om de routes te vernoemen naar deze grondeigenaar. De routes heten daarom de Helmichroutes.

Nu de aanleg klaar is komt de fase van beheer en onderhoud. Zo zullen alle routepaaltjes 1 of 2 keer per jaar moeten worden gecontroleerd. Als er enkele zijn verdwenen of beschadigd dan moeten die worden vervangen. Ook zal er een enkele keer moeten worden gemaaid of takken zullen moeten worden weggesnoeid die boven het pad hangen. Wij denken ook dat het misschien gewenst is om een keer rommel langs de routes op te ruimen. Het benodigde gereedschap voor al deze werkzaamheden zal ook aanwezig moeten zijn om al deze werkzaamheden te doen.

Onze wijkagent

Harm Baarslag

Telefoon: (0900) 88 44

Wijkagent

Steenderen, Baak, Rha, Olburgen,

Bronkhorst, Toldijk

Burgernet

Infobalie | Veiligheid | Burgernet

Logo BurgernetBurgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie. Burgernet is een telefonisch en digitaal netwerk van bewoners en ondernemers. De achterliggende gedachte is: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. In het voorjaar van 2011 wordt Burgernet in onze gemeente actief ingezet.

Burgernet vervangt SMS-Alert

In de Achterhoek is SMS-Alert met ruim 18.000 deelnemers zeer populair. Het nadeel is dat via SMS-Alert alleen sms-berichten verzonden kunnen worden. Daarom wordt alle deelnemers aan SMS-Alert binnenkort gevraagd zich aan te melden voor Burgernet. Burgernet is sinds november 2008 succesvol actief in vijftig andere gemeenten in Nederland en heeft in totaal al bijna 100.000 deelnemers. Het doel is om Burgernet in heel Nederland in te voeren. SMS-Alert zal dus opgaan in Burgernet. In eerste instantie zullen deelnemers nog gewoon een SMS-Alert bericht ontvangen, binnen enkele maanden kunnen zij ook Burgernetacties verwachten.

Aanmelden voor Burgernet

Iedereen die 16 jaar of ouder is kan zich via www.burgernet.nl -als bewoner of ondernemer- aanmelden voor Burgernet. Op die manier leveren de inwoners zelf een waardevolle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk en stad. Op de website www.burgernet.nl is uitgebreide informatie te vinden. Daar staat ook een filmpje over Burgernet.

Hoe werkt Burgernet?

De meldkamer van de politie start een Burgernetactie als zij een melding binnenkrijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een overval of een inbraak. Er moet hierbij altijd sprake zijn van een duidelijk signalement van een persoon en/of omschrijving van een voertuig.

Deelnemers van Burgernet krijgen vervolgens een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, of een SMS of mailtje, met het verzoek uit te kijken naar een bepaald persoon of voertuig. Dit doe je vanuit je eigen woning, op straat of vanaf je werkplek. Als de Burgernetactie ten einde is ontvangen alle opgeroepen deelnemers een bericht over de afloop van de actie.

http://www.bronckhorst.nl/infobalie/burgernet_43359/