Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap ” Steenderens Belang”
Het is van belang voor ons dorp dat er een belangenvereniging is die er staat, niet alleen inhoudelijk,
maar ook getalsmatig.
Wordt lid van ” Steenderens Belang”, dat Uw aanmelding zal waarderen als morele ondersteuning.
Wilt U betrokken worden bij Steenderens Belang meldt U zich persoonlijk of via email bij het bestuur.
Hierbij meld ik mij aan als lid van de vereniging ” Steenderens Belang”
Contributie: slechts € 2,- per jaar.

Betalingen worden alleen per 5 jaar geaccepteerd wegens de hoge bankkosten.
Het lidmaatschap is per adres.
Contributiewijzigingen kunnen uitsluitend na uitdrukkelijke goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Ik kan het lidmaatschap jaarlijks opzeggen tot uiterlijk 31 december voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.
Toelichting:
Na aanmelding contributie betaling voor 5 jaar ( € 10.-). De contributie kan voldaan worden door overmaking op
bankrekeningnummer NL76 RABO 0152 5912 30 t.n.v. Steenderens Belang (Rabo) met vermelding van Uw naam, telefoon en adresgegevens,

Geen internet? Dan dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend uitprinten en inleveren op:
Esdoornstraat 9, 7221GA Steenderen

 

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.