Visie

De namen Steenderen en Bronkhorst worden voor het eerst genoemd rond het jaar 1000.

Het dorp Steenderen ontstond op een oeverwal van de IJssel en is gelegen in een uitgestrekt weidegebied.

Dat het water het gebied nog wel eens teisterde, is te zien aan de oude boerderijen, die op hoogten,

een soort terpen zijn gebouwd.

Voor meer informatie zie de  Historische vereniging.

Tot 2005 was Steenderen een zelfstandige gemeente, maar ten gevolge van een gemeentelijke herindeling werd Steenderen

toen samengevoegd met de buurgemeenten Hummelo en Keppel, Vorden, Zelhem en Hengelo tot de gemeente Bronckhorst.

Het gemeente huis staat in Hengelo GLD

Even buiten het dorp staat langs de Spaensweertweg de Bronkhorster Molen, een korenmolen uit 1844.