homeVision

Steenderen

De namen Steenderen en Bronkhorst worden voor het eerst genoemd rond het jaar 1000. Het dorp Steenderen ontstond op een oeverwal van de IJssel en is gelegen in een uitgestrekt weidegebied. Dat het water het gebied nog wel eens teisterde, is te zien aan de oude boerderijen, die op hoogten, een soort terpen zijn gebouwd. Voor meer informatie zie de Historische vereniging.