Publicaties

Historisch album oude gemeente Steenderen

Historisch album oude gemeente Steenderen

HVS gaat zich in samenwerking met Coöp Aalderink Steenderen inspannen om een album met historische beelden uit de oude gemeente Steenderen uit te brengen.

Voor deze uitgave heeft de vereniging hulp nodig.
“Hebt u nog oude foto’s uit de voormalige gemeente Steenderen, over bijvoorbeeld landbouw van toen,

markante gebouwen, scholen, de middenstand, vervoer, feesten etcetera,

dan zouden we deze graag ontvangen om eventueel in het album te plaatsen”, is de vraag.

En mocht een foto onverhoopt niet in het album gebruikt kunnen worden,

dan is het voor het archief van de Historische Vereniging in overleg met u zeker een interessante aanvulling.

Op deze manier blijft de historie bewaard.

Ook voor onze kinderen.
De foto(‘s) kunnen op de volgende manieren worden aangeleverd:

digitaal via: oudefotos@hvsteenderen.nl

of af te geven bij het archief ‘De Steenuil’ van de Historische Vereniging aan de Burg. Smitstraat 19, 7221 BH in Steenderen,

op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Elke foto wordt gescand en de eigenaar krijgt deze desgewenst weer terug.

Graag ontvangt de archief-commissie een korte uitleg bij de foto en indien mogelijk het jaartal waarin de foto genomen is.
Wie vragen heeft, of foto(‘s) wil laten ophalen, neemt contact op met Dikkie Garritsen, 06-51343937.
Uiterlijk 1 maart hebben de vrijwilligers van HVS de foto(‘s) graag in hun bezit.