Author Archive Bronckhorstwest

Zwembad Steenderen: “Komende jaren zijn bepalend”

Klik op onderstaande link…..

Zwembad Steenderen: “Komende jaren zijn bepalend”

“We komen in een nieuwe fase”.

Voorzitter Jaap van de Vosse sprak waarschuwende woorden tijdens de drukbezochte informatie-avond van Stichting SCE – beheer zwembad en sporthal in Steenderen.

“Er is absoluut geen reden tot paniek, we hebben de zaken goed voor elkaar,

maar er moeten ook echt weer nieuwe mensen opstaan om het goede werk voort te zetten.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst.”

Verbouwing van de Kei

Elke donderdag een wandeling vanaf 14.00 uur

Het Steenders Landschap gaat voor de Patrijs

Het Steenders Landschap gaat voor de Patrijs def

Inwoner scheidt afval zo goed dat Bronckhorst een half miljoen euro tekort komt

Bronckhorst werkt sinds 2013 met het diftarsysteem.

Burgers betalen een vastrecht en betalen daarnaast per keer dat ze de groene (gft) of grijze (restafval) container aan de weg zetten.

De tarieven voor het legen van een grijze container variëren van 6,66 tot 20 euro per keer, afhankelijk van de grootte van de container.

Wie goed afval scheidt, heeft minder restafval en hoeft de grijze container dus minder vaak langs de weg te zetten.

Burgers zijn zich daar goed van doordrongen, zo blijkt.

Een gemiddeld huishouden in Bronckhorst zet nog maar vier keer per jaar de grijze bak aan de weg.

De gemeente had gerekend op zeven keer per jaar.

Reserve

Hierdoor ontstaat er in 2018 naar verwachting een tekort van 510.000 euro op de afvalinzameling.

Om het gat te dichten wordt onder meer drie ton uit de algemene reserve gehaald.

De gemeente streeft er naar de afvalinzameling kostendekkend te doen.

,,We gaan de tarieven dit jaar niet verhogen, en in 2019 ook niet”, zegt wethouder Willem Buunk (VVD) van financiën.

,,Dat betekent wel dat we in 2019 naar verwachting weer een half miljoen tekort komen.

Uiteindelijk moet er dus wel iets gebeuren.

Daarover gaan we met de burger in gesprek.

Een mogelijkheid is om te stoppen met het inzamelen van restafval.

Dan moet de burger zijn afval zelf naar een verzamelcontainer brengen.”