Zomerwerkavond HSL

Zomerwerkavond HSL

Best lid van Het Steenders Landschap,

 

Namens het Bestuur nodig ik u, samen met onze andere vrijwilligers,
uit voor de zomerwerkavond op woensdagavond 15 juli a.s.
We verzamelen om 19.00 uur op verschillende locaties; zie hieronder.

Corona-maatregelen
Vanwege de corona-risico’s graag vóóraf je aandacht voor het volgende:1) Heb je lichamelijke klachten? Blijf dan thuis.
Kijk svp in bijgevoegd document “Coronacheck vrijwilliger”:als je op een van de vragen daarin “ja” antwoordt, blijf dan thuis.

2) Houd tijdens het werk zoveel mogelijk 1,5 m afstand.
Kijk svp in bijgevoegd document “Coronaprotocol voor zelfstandige vrijwilligers” voor meer tips om corona-veilig te werken;

dat protocol is speciaal voor groepen zoals wij opgesteld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

3) Vanwege de corona-risico’s verzamelen we op 2 aparte locaties met kleinere groepen,

en werken we dit keer met aanmelding vooraf.
==> Ik vraag je dus om per kerende email aan mij te melden of je komt meewerken, en welk werk je voorkeur heeft.
Op basis van de reacties zullen wij de mensen verdelen over de twee werkploegen;

het is dus niet uitgesloten dat je wordt ingedeeld op een ander werk dan je eerste voorkeur was.

Werklocaties:

Locatie A:  Snoeiwerk in de boomgaarden.

Een groep van 8 man gaat in de boomgaarden van Linzell, Massink en Addink de zijkanten van de heggen snoeien.

De bovenkanten zijn recent met een machine gesnoeid.
We hebben zelf 2 motor-heggezagen van HSL,

dus we vragen enkele snoeiers ook om hun eigen mechanische snoeischaar van thuis mee te nemen.
==> Dus: geef in de aanmeldingsemail aan of je je eigen mechanische snoeischaar die avond meeneemt.
Compliment voor de HoogStamLeu die onlangs de zomer-snoei in de boomgaarden hebben afgerond!

Dat betekent echter ook wel dat er vanavond nog wat snoei-afval moet worden opgeruimd.

Locatie B: Klussen en opruimwerk in het Plantenbos
De andere groep gaan onderhoudswerk doen in het Plantenbos;

er moet o.a. opgeruimd worden rondom de poel.

Locatie C: Afsluiting buiten bij de Ieskeet
We stoppen met werken rond 21.00 uur
en sluiten de avond gezamenlijk af met een biertje bij de Ieskeet buiten –

waar we goed 1,5 m afstand kunnen houden.

Wie dat niet wil: alle begrip.

En deze gezamenlijkheid gaat ALLEEN door als het buiten kan,

want binnen in de Ieskeet is het te krap voor een “borrel in coronatijd” .

Wij zorgen voor gereedschap en veiligheidsmiddelen.
Aanmelden is dit keer dus wél nodig: graag per kerende email reageren.
Rond 10 juli a.s. krijgen degenen die zich hebben aangemeld voor de zomerwerkavond nog een email met nadere instructies.

Graag tot woensdagavond 15 juli a.s.,
Frank van Heijst,
secretaris
www.hetSteendersLandschap.nl

Comments are closed